Sibel GÖKÇE

Avukat


[email protected] 

Baro: İstanbul Barosu

Saint-Michel Lisesi’nin prestijli mezunu olan Sibel GÖKÇE yüksek öğrenimine Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde devam ederek 2014 yılında özel hukuk alanında lisans diplomasını almıştır. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Türk hukuku denklik diploması alarak İstanbul Barosu’na kaydoldu. Fransızca ve İngilizce dillerini akıcı bir şekilde konuşmakta olup dil becerilerini derin hukuk bilgisiyle derinleştirmektedir. 

Kariyerine ağırlıklı olarak Fransızca konuşan müvekkillere odaklanan bir hukuk bürosunda başlayan Sibel GÖKÇE ilerleyen süreçte uluslararası ticaret hukuku ve uluslararası yatırım alanlarında uzmanlaştı. 

Uluslararası ticaret hukuku alanında uzmanlaşan Sibel GÖKÇE, özellikle Afrika ve Fransızca konuşulan Avrupa’ya önem vermekte olup, Türkiye ile bu bölgeler arasındaki ticaretin gelişmesi için çalışmaktadır. Fransa’daki hukuk eğitimi kendisine Fransız ve Avrupa hukuk sistemleri hakkında derinlemesine bir anlayış kazandırmış olup, bu anlayış da onu Türkiye’ye yerleşmek isteyen frankofon şirketleri desteklemek ve aynı zamanda Fransa, Benelüks ve İsviçre’de gelişmek isteyen Türk şirketlerine yardımcı olmak için ideal bir konuma getirmektedir. 

Sibel GÖKÇE, uluslararası sözleşme hazırlama ve sınır ötesi hukuki danışmanlık konusundaki uzmanlığıyla piyasalar arasında köprüler kurmaya, uluslararası ticareti kolaylaştırmaya kendini adamıştır. Özellikle PPP yatırım sözleşmeleri, ortak girişimler ve konsorsiyumlar gibi grup sözleşmeleri ile kamu ihaleleri, inşaat ve taşeronluk sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması konusunda yeteneklidir ve bu sözleşmeleri uluslararası faaliyet gösteren şirketlerin özel ihtiyaçlarına uygun hale getirmektedir.

Adil ve sürdürülebilir ticarete yönelik özel yaklaşım ve bağlılığı, kendisini Afrika ve fransızca konuşan Avrupa bölgelerindeki fırsatlardan yararlanmak isteyen şirketler için değerli bir hukuk danışmanı haline getirmektedir. Sibel, karşılıklı faydalar sağlayan sağlam ve kalıcı ticari ilişkiler kurmayı amaçlamakta olup, dürüstlüğü ve başarısıyla uluslararası yatırımların manzarasını şekillendirmektedir. 

Sibel GÖKÇE’nin uzmanlığı, büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden bir iş ortamı oluşturma konusundaki tutkusuyla birleştiğinde Pantheon Hukuk Bürosunun değerlerini ve hedeflerini yansıtmaktadır. Sibel GÖKÇE, büronun yenilikçi ruhunu temsil etmekte, destek olduğu şirketlerin ekonomik gelişmesine önemli katkılarda bulunmakta ve büronun uluslararası ticaretin güçlenmesinde kilit bir oyuncu olarak rolünü güçlendirmektedir.