TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ULUSLARARASI ARABULUCULUK

Uluslararası arabuluculuğun tercih edilme sebeplerinin başında çözüme hızlı, taraflara uygun ve düşük masrafla ulaşılması yatar. 

Devlet yargısının süresi, tahkim mahkemelerinin pahalılığı ve tahkim kararlarının tenfiz edilmeleri gerektiğinde yine hak mahrumiyetine neden olabilecek uzunluktaki süreler göz önüne alındığında uluslararası arabuluculuğun neden tercih edildiği daha iyi anlaşılmaktadır. 

Uluslararası arabuluculuğun tek avantajı süresi, ucuzluğu ya da gizliliği değildir. Ticari ihtilaflar Hakim veya Hakem önünde çözüldüğünde mahkemelerin kurabileceği hükümler uygulanan hukukun çizdiği çerçevenin içinde kalacaktır. Bu hükümler bazen davayı ‘’kazanan’’ tarafı tatmin etmekten uzaktır. Arabuluculuk ise tarafların özgür iradeleriyle kabul edecekleri tüm çözümleri (kamu düzenine aykırı olmadıkça) serbestçe akdetmeye olanak sağlar. Soruna çok daha adapte, esnek, yapıcı çözümlere ulaşılması sağlanır. 

Uluslararası Arabuluculukta avukatın rolü ve tutumu devlet veya tahkim mahkemesi önündeki taraf vekilliğinden farklı olmalıdır. Tarafların haklılığı veya haksızlığından öte temel amacın yapıcı bir çözüme ulaşmak olduğu unutulmamalıdır. Taraf vekili, husumetin bir parçası olmamalı aksine yeni bir ilişki tesis etmelidir. 

Uluslararası arabuluculukta, avukat arabuluculuk dilini anadili seviyesinde bilmelidir. Bunun en önemli sebebi yanlış anlaşılmaların olası bir çözümün önüne geçmesidir ancak tek sebep bu değildir. Taraf vekili karşı tarafla yapıcı bir diyalog kurabilmeli, müvekkilinin pozisyonunu uygun kelimelerle anlatabilmeli, nüansları anlayabilmelidir. Gerektiğinde görüşmelerin gergin bir noktasında gerginliği düşürebilmeli, gerektiğinde müvekkilinin asla vazgeçemeyeceği kırmızı çizgilerini açıkça belirtilmelidir. 

Arabuluculuk görüşmeleri sırasında tarafların anlaşmaya yaklaştıkları, anlaşmanın ana hatlarını oluşturdukları durumda, anlaşma tutanağının yazılmasına geçilecektir. Taraf vekilinin yabancı dilde yazılan sözleşmeyi kontrol etmek için normal ticari sözleşmelerdeki gibi uzun bir zamanı bulunmamaktadır. Müvekkilin kabul edeceği anlaşma şartları olgunlaştığında sözleşme hemen toplantı sırasında akdedilmelidir. Anlaşma tutanağı düzenlenirken tutanağın anlaşma koşullarını tam olarak yansıttığına emin olunmalıdır. Bu bakımdan uluslararası arabuluculuk taraf vekili, arabuluculuk dilini anadili seviyesinde konuşan, sözleşmeler hukukunda deneyimli ve yapıcı bir avukat olmalıdır.

Biz Pantheon avukatlık bürosu olarak dünyanın bir çok şehri ve kurumunda uluslararası arabuluculuk taraf vekilliği hizmetini sunduk. Bugüne kadar katıldığımız arabuluculuk görüşmelerinin neredeyse tamamını uzlaşmayla sonlandırmayı başardık. Özellikle Türkçe ve Fransızca uluslararası arabuluculuk süreçlerinde müvekkillerimize hizmet sunmaya devam etmekteyiz.