TAHKİM

Tahkim, uyuşmazlıkların çözümünde giderek daha çok tercih edilen önemli bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 

Uluslararası tahkimde, müvekkillerin haklarını azami ölçüde savunabilmek için, avukatın tahkim tecrübesinin yanı sıra, uyuşmazlık konusuna aşina olması, uyuşmazlığa uygulanacak yabancı ülke hukukuna ve hukuk dalına hakim olması ve tahkim diline anadil seviyesinde hakim olması gerekir.  Fikrimizce ‘’Tahkim Avukatı’’ nitelendirmesiyle avukatlık büroları tahkim usulü konusunda bilgi ve birikimi vurgulamaktadır.  Bunun ötesinde, özellikle uluslararası tahkimde, her konuda uzman ve her konuda yetkin olup her dile hakim olmak mümkün değildir. 

Pantheon Avukatlık Bürosu bünyesinde, Fransızca, İngilizce ve Arapça’yı anadil seviyesinde konuşan avukatlar barındırmaktadır. Kıdemli avukatlarımızın tamamı hukuk eğitimlerini yurtdışında tamamlamış ve yurtdışında çalışmışlardır. Bu bakımdan Fransız hukukunu, Cezayir hukukunu ve Fas hukukunu en az Türk hukuku düzeyinde bilmektedirler. Bu ülkelerle süre gelen sıkı iş ilişkileri bulunmakta, dolayısıyla bu ülkeleri sıklıkla ziyaret etmekte, yerel hukuk konularında da bizzat kendileri veya o ülkedeki yerel ortaklarıyla çalışmaktadırlar. Bu sayede Avukatlık Büromuz, Tahkim yargılamasıyla ilgili ihtiyati talepler, exequatur, iptal talepleri gibi yerel mahkemeler önündeki başvurular kapsamında da hizmet sunabilmektedir. Fransa Cumhuriyeti, Cezayir Demokratik ve Halk Cumhuriyeti ve Fas Krallığı ile olan sıkı ilişkilerimiz, müvekkillerimiz ve iş ortaklarımıza şeffaf ve adil bir şekilde yansıttığımız önemli bir masraf avantajı sağlamaktadır.

Avukatlık Büromuz, özellikle inşaat projelerine aşinalığını ve inşaat hukukundaki deneyimlerini Cezayir ve Fas hukuklarındaki bilgisiyle birleştirerek, birçok uluslararası tahkim davasını başarıyla yürütmüştür.  

Gerek Tahkim gerek diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile sonuca ulaştırdığı ihtilaflarda, Avukatlık Meslek Kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalarak, aydınlatma, sadakat, sır saklama yükümlülüklerine ve müvekkilin taleplerine uygun şekilde hizmet vermekteyiz. Bu noktada belirtmek isteriz ki, Avukatlık Büromuzda dava dosyanızla sadece avukatlarımız ilgilenir. Bilindiği gibi, hukuki olarak sadece avukatların devlet erki karşısında sır saklama hakkı vardır. 

Avukatlık Büromuz aynı zamanda, sayın meslektaşlarına da, Frankofon ülkelerde ve Arapça konuşulan ülkelerde doğmuş ihtilafların çözümünde gerek ön hazırlık sürecinde, gerek tahkim yargılaması sırasında gizlilik esasına, meslek etiğine saygılı ve etkin bir destek sunmaktadır.