ULUSLARARASI TİCARİ CEZA HUKUKU

Uluslararası ticari ceza hukuku, uluslararası ticaret ilişkileri bağlamında ortaya çıkan suçlar ve cezai sorumluluklarla ilgilenen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, farklı ülkeler arasındaki ticaret faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek suçlar, yolsuzluklar, dolandırıcılıklar ve diğer cezai ihlalleri kapsar.

Rüşvet, irtikap, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalara maruz kalmak, iş dünyası için giderek artan bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu kapsamda, şirketlerin uluslararası iş yaparken dikkat etmeleri gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

İşletmeler, yabancı pazarlara girebilmek amacıyla çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren iş insanlarıyla iş birliği yaparlar. Ancak, bu iş birlikleri sırasında yerel iç yapının, hukuki düzenin ve ticaret kurallarının yeterince anlaşılmadan hareket edilmesi, büyük riskler taşır. Özellikle ülke veya şube müdürlerinin yönlendirmeleri, şirketleri doğru olmayan ortaklar veya aracılarla iş yapmaya itebilir. İşletmeler, tüm iyi niyetleriyle hareket etseler bile, yanlış ortak veya aracı seçimi gibi durumlar nedeniyle uluslararası ceza soruşturmalarının içine çekilebilirler.

Rüşvet suçuyla ilgili yaygın bir yanılgı bulunmaktadır. Genel kanının aksine, rüşvet sadece kamu görevlilerine yöneltilen bir suç değildir. Bir şirket hissedarı, başka bir şirketten gelecek iş karşılığında aldığı ödemeleri kişisel hesaplarına geçirdiğinde, bu eylem sıklıkla vergi suçu olarak değerlendirilmektedir. Ancak, şirket ortaklarının bu şekilde usulsüz davranışlar sergilemeleri, uluslararası ceza hukuku nezdinde özel sektörde rüşvet suçu olarak kabul edilebilir ve bu durum ceza yargılamasına tabi tutulabilirler.

Avukatlık büromuz İsviçre, Fransa, Belçika ve Cezayir gibi ülkelerde birçok uluslararası ticari ceza davasını aktif olarak takip etmektedir. Bu şekilde Ceza Hukukunda Uluslararası İşbirliği mekanizmalarının nasıl işlediğini deneyimlemiş, bu ülkelerde adli sürece tamamıyla hakim olmuştur. Avukatlık büromuz edindiği bilgi ve tecrübeleri, müvekkillerinin dava süreçlerinde ve hukuki korunma stratejilerini geliştirmek kullanmaktadır. 

Şirketler hukuki danışmanlık hizmetlerine başvurarak ve uygun hukuki yaklaşımlar benimseyerek, yurtdışında iş yaparken güvende olabilirler. Müvekkillerimize bu konuda destek sunmaktan mutluluk duyarız.