İŞ HUKUKU

Avukatlık büromuzun gerek işveren vekili gerek işçi vekili olarak önemli bir iş hukuku tecrübesi bulunmaktadır.

İşveren vekili olarak sadece Türkiye’de değil, Fransa, Cezayir ve Fas’ta yerli ve yabancı müvekkillerimize uzun yıllardır hizmet etmekteyiz. 

İşveren vekilliği şirketler lehine ve çalışanlar aleyhine çaba göstermek gibi algılansa da aslında sağlıklı bir şirket işleyişi ve şirketlerin hukuki riskinin en aza indirilmesi çalışma barışının kurulması ile mümkündür. 

Bunu sağlamak için işe alım sürecinden itibaren müvekkillerimize danışmanlık sunmaktayız.

İş sözleşmeleri oluştururken hem şirketin, hem de çalışanların haklarını ve karşılıklı yükümlülükleri kanuna uygun olarak belirlemek önemlidir. Bu kapsamda üst yönetim dahil iş sözleşmeleri düzenlemesi, alt işverenlerle olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında danışmanlık vermekteyiz.

İş hukukundan doğabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi, ortaya çıkan anlaşmazlıkların ise en kısa sürede çözüme kavuşturulması, iç tüzüğün oluşturulması, disiplin işlemlerinin ve işten çıkarmaların şirket kurallarına ve kanuna uygun şekilde gerçekleştirilmesi,  iş barışının korunması için zorunludur. 

İş hukukuna ilişkin olarak sorunların önlenmesi ve şirketlerin hukuki risklerinin en aza indirilmesi için önleyici hukuk hizmetler sunmaktayız. Bu hizmetler kapsamında şirketlerin temel iş hukuku kurallarına uygun işlem yapması, daha önceden yapılan işlemlerin kontrolü ve kritik hataların düzeltilmesi yer almaktadır. 

İşçi vekili olduğumuzda, müvekkillerimize iş ilişkisinin her aşamasında destek sunmaktayız. Kişinin sorunlarını ve deneyimlerini titizlikle inceleyip henüz iş ilişkisi sürerken ve İşveren ile hukuki ihtilaf daha doğmadan çalışanlara hukuki destek sunabilmekteyiz. İş ilişkisi sona erdikten sonra işe iade ile işçilik alacakları davalarında ve arabuluculuk süreçlerinde müvekkillerimizi temsil etmekte, uyuşmazlıkların çözümü ve sonlandırılmasında müvekkillerimizin hukuki yararlarının yanında  finansal yararlarını da gözetmekteyiz. 

Avukatlık Büromuz yurtdışında çalışan bir çok işçiye avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmuştur. Yurtdışına bir proje kapsamında ve İşkur Sözleşmesiyle giden çalışanların durumunu, bulundukları ülke hukukunu analiz edip, gerekli hukuki işlemleri Türkiye’de ve/veya yurt dışında başlatabilmekteyiz.