SÖZLEŞMELER HUKUKU

Pantheon Avukatlık Bürosu Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik şirketleriyle uzun yıllardır çalışmakta olup, bu şirketlerin yürütmekte olduğu yurt içi ve yurt dışı inşaat projelerinde hukuki danışmanlık görevini üstlenmiştir. Birçok altyapı ve üst yapı projesinde, ihale aşamasından kati kabul aşamasına kadar tüm süreci takip etmiştir. 

Bunun sonucunda, Pantheon Avukatlık Bürosu; ihale sözleşmeleri, zeyilnameler, konsorsiyum, adi ortaklık sözleşmeleri ile etüt bürosu, dış kontrol, yüklenicilik ve alt yüklenicilik sözleşmeleri dahil olmak üzere bir inşaat projesinde gerekli olan tüm sözleşmelerde deneyim sahibidir.

Tüm ticari işlemlerde gerek duyulabilecek banka teminat mektupları, kredi sözleşmeleri, sigorta poliçeleri, kira sözleşmeleri gibi özel mevzuata tabi tüm sözleşmelerde hukuki destek vermektedir.

Ortaklık sözleşmesi, hisse devir sözleşmesi, hisse satın alma sözleşmesi, franchise sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, bayilik sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri de Pantheon Avukatlık Bürosu’nun uzmanlık alanına girmektedir.

Sözleşmelerin yazılması kadar sözleşme yönetimi de müvekkillerimiz için önem arz etmektedir. Avukatlık büromuz sözleşmesel yazışmalarda da müvekkillerine destek olmakta ve müvekkillerine sözleşme yönetimi hizmetini de sunmaktadır.

Panthéon Avukatlık Bürosu uzun yıllardır sözleşmeler hukuku konusunda Türkçe, Fransızca ve İngilizce hizmet sunmaktadır. Halen Fransa’da ve frankofon ülkelerde faaliyet gösteren şirketlere hizmet sunan avukatlık büromuz, özellikle Fransızca sözleşme yazımı ve Fransızca sözleşmelerin uygulanması, sözleşmesel yazışmaların sürdürülmesi konusunda önemli bir deneyim sahibidir.