ŞİRKETLER HUKUKU

Bir şirketin kuruluşundan sona ermesine kadar geçen tüm aşamalarda, Pantheon Avukatlık Bürosu gerekli desteği vermektedir. 

Kuruluş işlemleri, Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, toplantıların düzenlenmesi, yönetim kurulu iç yönergesi hazırlanması, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, birleşme, bölünme, devralma, kısmi bölünme, şirketin tasfiyesi, feshi ve sona ermesi işlemlerinin tamamı avukatlarımız tarafından takip edilmektedir.  

Pantheon Avukatlık Bürosu aynı zamanda Türkiye’de ve yurtdışında irtibat ofisi, şube ve şirketlerin kurulmasında hukuki destek vermektedir.

İnşaat projeleri kapsamında sıklıkla başvurulan adi ortaklıkların kuruluşu, işleyişi ve sona erdirilmesi konusunda da önemli deneyim sahibidir.