İCRA HUKUKU

Müvekkillerimizin ticari sözleşmeler, çek, senet, poliçe, kredi sözleşmeleri, ipotek, fatura alacakları gibi çok çeşitli hukuki ilişkilerden kaynağını alan alacaklarının takibini titizlikle yürütüyoruz. Avukatlık büromuz müvekkillerinin alacaklarına hızlıca kavuşmaları amacıyla öncelikle uzlaşma yollarını denemektedir. Uzlaşma sağlanamaması halinde ise devlet gücünü kullanan icra daireleri aracılığıyla alacaklarının tahsilini sağlamaya yönelik hukuki hizmet sunmaktayız. Para alacakları dışında tüm ilamlı icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarına bir an önce kavuşmaları için çalışıyoruz.

Diğer taraftan, icra takibine konu müvekkillerimizin de en üst seviyede korunması gayesiyle yasalardan kaynaklanan tüm olanakların ilgili hukuki ilişkiye uygulanması için kapsayıcı, akılcı ve hukuka uygun çözümleri araştırıp, mümkün olduğu ölçüde borçların yeniden yapılandırılması yönünde tüm süreçleri yürütmekteyiz. Şartları mevcut olduğu takdirde, menfi tespit davaları başta olmak üzere yasalardan kaynaklı tüm savunma vasıtalarını kullanıyoruz